תוכנית לימודים לתואר מוסמך האוניברסיטה במדעים (M.Sc)

יושב ראש הוועדה החוגית לתואר שני: פרופסור גיל עצמון 

מטרת הלימודים היא להקנות הכשרה מחקרית והתנסות רחבה לסטודנטים המעוניינים לחקור מנגנונים של תפקודי תאים ורקמות, הבנת מחלות ולקויות תפקוד באדם בהיבטים ובשימוש בכלים ביולוגיים, גנטיים, אפיגנטיים התפתחותיים ומולקולריים. במסלול הלימודים מושם דגש על חקר מנגנוני מחלות ספציפיות (כגון: סרטן, מחלות ניווניות של מערכת העצבים, סכרת, אלרגיות ותהליכים דלקתיים). השפעות ופיתוח של תרופות, תפקוד ובריאות האדם; מנגנוני מוות תאי התפתחות וזיקנה; מיפוי גנטי של מחלות ותקשורת תאית.

תנאי קבלה לתואר מוסמך

לתוכנית יתקבלו בוגרי תואר ראשון בביולוגיה, מדעי הרפואה, מקצועות הבריאות וביוטכנולוגיה, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ (.B.Sc.).העומדים בכל הדרישות הבאות:

.1 ממוצע ציונים משוקלל בתואר ראשון של לפחות 80 (ולפחות ציון 80 בקורס סטטיסטיקה או שיטות מחקר).

  1.  חובת ראיון אישי בפני ועדת הקבלה החוגית והמלצה של הועדה לקבלה לתכנית.

. 3 הסכמה בכתב לקבלה מצד מנחה מרשימת המנחים של החוג, או מנחה ממוסד רפואי, מחקרי או אקדמי מוכר (במקרה זה נדרש גם מנחה שותף מתוך החוג).

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחוץ לארץ וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון. לפרטים נוספים, יש לפנות לתקנון לימודים לתואר שני.

לימודי השלמה

סטודנטים שאינם בוגרי לימודי תואר ראשון במקצועות הנזכרים לעיל או שוועדת הקבלה קבעה שאינם מוכנים להתחיל את לימודי המאסטר, יוכלו להתקבל ללימודי השלמה על פי החלטת ועדת הקבלה החוגית. הועדה תקבע את תכנית ההשלמה לכל סטודנט בהתאם לרקע האקדמי שלו. סיום לימודי ההשלמה בציון ממוצע 85 ומעלה יהווה תנאי להמשך הלימודים בחוג. יש להדגיש שהקבלה לתואר המוסמך לאחר לימודי ההשלמה אינה מובטחת מראש וכמו כן מותנית גם במציאת מנחה ואישור ועדת הקבלה לאחר ראיון אישי נוסף.

משך הלימודים

התכנית היא בהיקף של שתי שנות לימוד (לא כולל לימודי השלמות). הלימודים העיוניים ירוכזו ברובם לשנה הראשונה (ניתן להשלים עד 6 שעות שבועיות סמסטריאליות מקורסי הבחירה בשנה ב׳), וההמשך יוקדש בעיקר לעבודת המחקר וכתיבת התזה. הלימודים בתוכנית הם במסלול א׳ בלבד, הכולל עבודה מחקרית וכתיבת תזה. תכנית הלימודים כוללת 36 שעות שבועיות סמסטריאליות בקורסי חובה ובחירה. ישנה חובה להשתתפות בסמינריון החוגי במשך שנתיים (ללא זיכוי שעות).

הלימודים בתוכנית כוללים קורסי מעבדה המחייבים שימוש בשיטות עבודה המקובלות במעבדה ושימוש במכשור רלוונטי. במקרה של מוגבלות ו/או בעיות נגישות, על המועמד לפנות מראש למזכירות החוג ולמדור נגישות ולקויות למידה על מנת שתיבחן שאלת התאמה לתכנית.

שקלול הציון הסופי של התואר:

30%  ציוני הקורסים.

50%   עבודת התיזה.

20%  בחינת גמר בע״פ.

לוחות זמנים

סיום חובות לימודים (קורסים): תוך שני סמסטרים (עד סוף שנה א')
הגשת הצעת מחקר לתזה: עד סוף סמסטר קיץ של שנה א' או מועד אחר הנקבע על-ידי יושב ראש הוועדה החוגית.
סיום כל החובות כולל הגשת תזה לשיפוט: עד ארבעה סמסטרים (עד סוף שנה ב').

תוכנית הלימודים

קורסי חובה בהיקף של 13 שעות שבועיות סמסטריאליות.
קורסי בחירה בהיקף של עד 11 שעות שבועיות סמסטריאליות.
קורס עבודה מחקרית (תזה) בהיקף 12 שעות שבועיות סמסטריאליות.
השתתפות חובה בסמינריון חוגי במשך שנתיים (ללא זיכוי שעות).
במסגרת קורסי הבחירה חובה להשתתף בסמינריון מחקר אחד, הכולל הגשת עבודה.
ביצוע עבודת גמר מחקרית (תזה) העומדת בקריטריונים המדעיים המקובלים בתחום. התזה תעבור שיפוט על ידי מנחה העבודה ושני שופטים מהחוג ומחוץ לחוג.
הדרכת עזר חובה – ״בטיחות במעבדה״, הדרכה זו מועברת בתחילת סמסטר א׳ (ללא זיכוי בשעות). סטודנט שלא ישלים הדרכה זו לא יוכל לעבוד במעבדות.
תלמידים, אשר במסגרת עבודת הגמר המחקרית שלהם יעבדו עם חיות מעבדה, יחויבו בהשתלמות ״הסמכה למחקר בבעלי חיים״ ללא זיכוי שעות.

לימודים לתואר מוסמך האוניברסיטה במדעים  -M.Sc עם התמחות בביואינפורמטיקה*

מרכז ההתמחות לביואינפורמטיקה בחוג לביולוגיה של האדם: פרופסור מיקי קוזלוב (kosloff@sci.haifa.ac.il)
פרטים נוספים על התוכנית http://bioinformatics.haifa.ac.il

ביואינפורמטיקה הינו מקצוע צעיר, מתפתח וחשוב, שמקומו בענפי המחקר והתעשייה העתידיים הולך וגדל. כמויות המידע הביולוגי שמתווספות וההתפתחות המרשימה בענפי הביוטכנולוגיה הציבו אתגרים חדשים בפני המדע והתעשייה, והובילו להתפתחות מקצוע בינתחומי זה. הביואינפורמטיקה מתמודדת באמצעות אלגוריתמים מתמטיים ושיטות חישוביות עם שאלות ביולוגיות.

מטרת תכנית ההתמחות בביואינפורמטיקה היא להקנות לתלמידים לתואר מוסמך בביולוגיה של האדם את עקרונות המחקר החישובי של נתונים ביולוגיים רחבי היקף, ובמיוחד רצפים גנומיים, ביטוי גנים, מבני חלבונים, ורשתות מולקולריות בתא.

*תחום ההתמחות יצוין על גבי תעודת המוסמך.

תנאי הקבלה

התכנית מיועדת לסטודנטים בוגרי תואר ראשון B.Sc. בביולוגיה, מדעי הרפואה, מקצועות הבריאות והביוטכנולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחוץ לארץ. סטודנטים עם תואר חישובי (כגון מדעי המחשב), מוזמנים לפנות ולברר את תנאי הקבלה עבורם לתכנית.

לקבלה למסלול זה נדרש לעמוד בכל הדרישות הבאות:

1  ממוצע ציונים משוקלל בתואר הראשון של לפחות 80 (ולפחות ציון של 80 בקורס סטטיסטיקה או שיטות מחקר). כמו כן, תידרש הצטיינות (85 ומעלה) בקורסים המתמטיים מהתואר הראשון.

2  חובת ראיון אישי בפני ועדת הקבלה החוגית  של החוג לביולוגיה של האדם והמלצה של הועדה הקבלה לתכנית.

3  קבלת הסכמה של מנחה מרשימת המנחים של החוג העוסקים במחקר ביואינפורמטי, או מנחה בעל רקע כזה ממוסד רפואי, מחקרי או אקדמי מוכר (נדרש מנחה מלווה מהחוג שישולב במחקר).

לאחר קבלה לחוג לביולוגיה של האדם, על הסטודנטים להגיש בקשה לוועדת הקבלה של המסלול לביואינפורמטיקה. הבקשה תכלול את כל המסמכים שהוגשו לחוג, ומסמך הצהרת כוונות מאושר ע"י המנחה המיועד שמסביר את נושא המחקר ואיך הביואינפורמטיקה מהווה מוטיב מרכזי במחקר זה. על סמך מסמכים אלו הועדה תשקול האם לזמן את הסטודנט לפגישה אישית או לאשר קבלה על סמך המסמכים בלבד.

מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

מבנה הלימודים כולל קורסים של לפחות 36 שעות שבועיות סמסטריאליות

  1. קורסי חובה של המסלול לביולוגיה של האדם בהיקף של 13 שעות שבועיות סמסטריאליות לפחות.
  2. קורס עבודה מחקרית (תזה) 10 שעות שבועיות סמסטריאליות (עליו מקבלים ציון "השלים" בסוף התואר)
  3. קורסי התכנית בביואינפורמטיקה בהיקף של 13 שעות שבועיות סמסטריאליות.
  4. סטודנט שלא למד קורס תכנות במסגרת התואר הראשון נדרש לקחת קורס בתכנות במסגרת קורסי הבחירה בביואינפורמטיקה (בהתייעצות עם מנחה המאסטר).

מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון (לפרטים נוספים יש לפנות לתקנון לימודים לתואר השני).

סגירת תפריט