יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: ד"ר ליזה ברקי הרינגטון

מטרת הלימודים לתואר דוקטור בתחום הביולוגיה של האדם היא לעודד ולקדם את המחקר בתחום מדעי החיים והרפואה. תוצאות המחקרים השונים שיתבצעו במסגרת החוג יפורסמו בבמות החשובות ביותר של כתבי עת מקצועיים בינלאומיים. המסלול יאפשר לסטודנטים מצוינים לבצע את מחקרם בחוג המאגד מגוון של דיסציפלינות בתחום הביולוגיה של האדם.

דרישות קדם

 1. תואר 'מוסמך' (Sc. או תואר מקביל) במסלול עם כתיבת תזה בתחומים הבאים: מדעי החיים, ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה, מדעי הטבע או מדעי הרפואה. כמו כן רשאים להגיש מועמדות בעלי תואר 'מוסמך' מתחומים נוספים, בתנאי שהם עומדים בתנאי הקבלה. הללו עשויים להיות מחויבים בלימודי השלמה על פי החלטת ועדת הדוקטורט.
 2. ציון כללי ממוצע של 85 לפחות בתואר 'מוסמך', כאשר הציון על עבודת התזה הוא 86 לפחות (טוב מאוד). תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך שלהם או כתב יד שנשלח לפרסום בכתב עת מדעי בינלאומי יזכו לעדיפות.

לימודים במסלול לדוקטורט

 

משך תכנית המחקר והלימודים הוא ארבע שנים. לקבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ידרשו התלמידים לעמוד בתנאים הבאים:

 1. מציאת מנחה למחקר: קבלה למסלול דוקטורט תלויה בהודעה כתובה של המנחה על נכונותו להנחות את הסטודנט ולדאוג לצרכי המחקר שלו. יש להקשר עם מנחה פוטנציאלי אחד לפחות, שהינו חבר סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה באוניברסיטת חיפה. יש לספק מסמך זה כחלק מרשימת המסמכים הנדרשת בעת הגשת המועמדות. ערכת ההרשמה תועבר למועמד על ידי מזכירות החוג.
 2. קביעת נושא המחקר: על הסטודנט להגיש לוועדת הדוקטורט החוגית תקציר של תכנית המחקר (ראה ערכת הרשמה).
 3. השתתפות חובה בסמינריון החוגי בו מתארחים מרצים מאוניברסיטאות אחרות בארץ ובחו"ל. חובת השתתפות של 80% על פי רשימה שמית.
 4. קורסי חובה וסמינריונים: במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי החובה בהיקף של 8 שש"ס.

קורסי החובה כוללים את הקורסים הבאים:

 • כתיבה וניסוח מדעיים (2 שש"ס).
 • ניתוח תוצאות מדעיות וסטטיסטיקה למתקדמים (4 שש"ס).
 • סמינר דוקטורנטים (4 שש"ס) – הצגת תכנית המחקר ולקראת סיום את המחקר.

סטודנט שלמד אחד מהקורסים הנ"ל או יותר בתואר השני יגיש בקשה לפטור. במידה וסטודנט קיבל פטור עליו להשלים את השש"ס בקורסי בחירה מתוך הקורסים המוצעים בפקולטה למדעי הטבע באישור המנחה וועדת הדוקטורט.

תכנית המחקר

שלב א': שנת המחקר הראשונה בה נמצא התלמיד במעמד של תלמידי מחקר שלב א'. בסיומה של שנה זו יגיש הסטודנט את תוכנית המחקר המפורטת לשיפוט. תוכנית המחקר תוצג על ידי הסטודנט במסגרת סמינר הדוקטורנטים לפני הגשתה לשיפוט. הצעת המחקר תיבדק על ידי שני בוחנים. לאחר אישורה, יועבר הסטודנט למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.

שלב ב': במהלך 3 השנים הבאות, יוגשו לוועדת הדוקטורט שני דוחות התקדמות מפורטים בשני מועדים לפי דרישת הרשות ללימודים מתקדמים (רל"ם). את טופס דו"ח ההתקדמות ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים. בדו"ח מומלץ להציג כתבי יד שנשלחו לפרסום, במידה וקיימים. לאחר אישור ועדת הדוקטורט הדוחות יועברו לרל"ם.

לקראת סיום הדוקטורט, יוצגו תוצאות מחקר בהרצאה סמינריונית במסגרת החוג.

מסלול ישיר לדוקטורט

 

מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים, שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.

תנאי קבלה עיקריים

 1. ציון ממוצע 90 לפחות בלימודי התואר הראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל.
 2. שתי המלצות מאנשי סגל אקדמיים.
 3. אישור בכתב בדבר התקשרות עם חבר סגל בכיר מן החוג המוכן להדריך את עבודת הדוקטורט.
 4. הצהרת כוונות של המועמד לגבי המחקר המוצע מאושרת על ידי המנחה.

המעבר למסלול ישיר לסטודנטים שנמצאים כבר בתוכנית לתואר שני יתבצע בסוף השנה הראשונה של לימודי המוסמך בשני תנאים:

 • שהתלמיד השלים קורסים (בציון מספרי) בהיקף של 16 שש"ס לפחות וסיים אותם בציון משוקלל של לפחות 90.
 • שהראה יכולות במחקר ניסויי העומדות בקריטריונים של סטודנט מחקר מצטיין.

מבנה הלימודים

 1. השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 26 שש"ס לפחות ברמת מסטר, וסיומם בציון משוקלל של 90 לפחות (התלמיד צריך לקבל ציונים בקורסים בהיקף זה בשיטה מספרית ולא ציוני השלים). על התלמיד להשיג ציון של 90 לפחות בכל אחת משתי עבודות אלו.
 2. תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הוא השלמת קורסים בציון מספרי בהיקף של 13 שש"ס לפחות, סיומם בציון משוקלל של 90 לפחות.
 3. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.

משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים.

עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל, יעבור התלמיד למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב', במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט ויחולו עליו חובות הלימוד כפי שפורט לעיל.

משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים.

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מסומך האוניברסיטה במסלול הישיר מיד עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט, ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטור כמפורט לעיל.

סגירת תפריט