פרופ' אסתי קורנט
ראש החוג

חדר: 41 מתחם מדעים ב' (בניין המדרגה)
טל. 04-6647982
דואר אלקטרוני: ekurant@univ.haifa.ac.il

הדס פרדיס
מנהלנית החוג

חדר: 194 בניין רב תכליתי
טל. 04-8288052
דואר אלקטרוני: hparadis@univ.haifa.ac.il

פרופ' ליזה ברקי הרינגטון
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי

חדר: 62 מתחם מדעים א' (בניין רב תכליתי)
טל. 04-82488776
דואר אלקטרוני: lbarki@univ.haifa.ac.il

פרופ' גיל עצמון
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני

חדר: מתחם מדעים (בניין רב-תכליתי)
טל. 04-8248000
דואר אלקטרוני: gatzmon@univ.haifa.ac.il

סגירת תפריט